Kontakta oss

Telefonnummer:
Fast telefon: 08 50834358

Mobiltelefon: 08 50834320

Öppnings-/stängningsfritids 08-508343013a: jenny.svensson@stockholm.se
3b: daisy.palmgren@stockholm.se
3c: elin.bostrom@stockholm.se

fritids:
camilla.nyberg@stockholm.se
sanela.mladenovic@stockholm.se
lena.radehorn@stockholm.se


fredag 25 maj 2018

info till hemmen från rektor Jan


Hej hem!

Jag lägger till information från rektor Jan som Elin inte hann med:Utbildningsnämnden angående GDPR

Med anledning av dataskyddsförordningen har skyddet för din personliga integritet förstärkts. Utbildningsnämnden i Stockholms stad är ansvarig för de personuppgifter som behandlas om dig inom verksamheten.

Utbildningsnämnden behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter som huvudman och hemkommun. Exempelvis handlar det om att handlägga ansökningar, säkerställa rätten till utbildning och dokumentation inför betygsättning.

Utbildningsnämnden hanterar dina personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt. Du har rätt att få veta vilka personuppgifter utbildningsnämnden behandlar och för vilka ändamål. Du har också rätt att i vissa fall få felaktiga uppgifter rättade, raderade eller flyttade. När dina personuppgifter inte längre behövs så gallras de.

 Och till vårdnadshavarna på mellan och högstadiet.

Vår cyklande rektor vill också meddela att han vid något tillfälle passerat cyklade elever på väg till skolan. Något som så klart är positivt. Dock är det mycket oroande att se elever cykla utan hjälm och ibland utan händerna på styret med telefonen i högsta hugg.

Självklart säger vi till då vi ser detta men då vi inte alla känner igen alla elever till namn och utseende blir det svårt att kontakta hemmen.

Vi tänker att det skulle vara bra om vi hjälps åt att påtala riskerna med detta.

Ytterligare info att lägga till hembreven
Efter skolavslutningen kommer vi att lämna bort alla kvarglömda kläder som ligger i skolans vaktmästeri. Om ni vet med er att ni saknar kläder måste ni således komma förbi för att ta reda på dessa.
Nästa läsår kommer vi att tömma uppsamlingen vid varje lov eftersom det är otrevligt att ha samlade kläder liggande under längre perioder.


Med vänlig hälsning
Jan Aronson
RektorInga kommentarer:

Skicka en kommentar