Kontakta oss

Telefonnummer:
Fast telefon: 08 50834358

Mobiltelefon: 08 50834320

Öppnings-/stängningsfritids 08-508343013a: jenny.svensson@stockholm.se
3b: daisy.palmgren@stockholm.se
3c: elin.bostrom@stockholm.se

fritids:
camilla.nyberg@stockholm.se
sanela.mladenovic@stockholm.se
lena.radehorn@stockholm.se


fredag 10 november 2017

Miljöfokus på fritids

Nästa vecka börjar vi arbeta med vår "miljöbox" på tvåafritids. Det innebär att våra aktiviteter ska genomsyras av ett "miljötänk". Vi kommer att spela spel och göra lekar med anknytning till miljö på olika sätt. Vi kommer att göra skapande aktiviteter av återvunnet material och naturmaterial samt se filmer från SLI på temat. Pedagogisk grovplanering för vår "miljöbox" sitter uppe i tvåafritids entré, intill vår veckoplanering.

:) / Personalen på "tvåafritids"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar